Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny afløbshåndbog

Afløbsforeningen udgiver nu en afløbshåndbog, som bliver en vigtig brik i fremtidens ændrede klimaforhold. I håndbogen får blandt andre kommunernes teknik- og miljøforvaltninger tips om, hvordan solide afløbssystemer kan håndtere store vandmængder, når de bliver udført og fremstillet korrekt. Håndbogen kan downloades gratis.

Afløbssystemer er godt gemt under jorden, men ikke desto mindre findes der i Danmark cirka 55.000 kilometer betonafløbsledninger, som i dag fremstilles ved automatiserede og digitale processer.

Betonrør er en bæredygtig løsning for afløbssystemer, primært fordi betonrør har en lang levetid. Med de rigtige rørløsninger og korrekt lægning efter gældende vejledning, kan betonrør holde i langt over 100 år. Derfor er dokumentationen af rør også vigtig, når nye strækninger lægges. Med udsigten til stigende vandstande og endnu mere nedbør vil afløbssystemerne fremadrettet blive udsat for endnu større belastning. 

Afløbshåndbogen vejleder forbrugeren til at vælge de rigtige rørløsninger og giver anvisninger om korrekt lægning af betonrør. Dermed falder afløbshåndbogen helt naturligt ind i betonbranchens fokus på at udvikle bæredygtige løsninger. 

Om afløbshåndbogen
Afløbshåndbogen er udgivet i januar 2020 på initiativ af Afløbsforeningen i Dansk Beton i Dansk Byggeri i samarbejde med senior projektleder på Teknologisk Institut, Inge Faldager.

Målgruppen for håndbogen er – udover kommunerne – andre bygherrer, forsyningsselskaber, entreprenører og rådgivere.

Afløbsforeningens ambition er, at håndbogen bliver opdateret løbende i de kommende år i takt med, at behovet for ny viden opstår.

Download afløbshåndbogen gratis her