Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Artikler om bæredygtighed

Få eksempler på nye bæredygtige løsninger med beton.

17-11-2021

Første kig på El-betonbil

En uge inden den officielle præsentation fik deltagerne på Dansk Betondag mulighed for at se nærmere...

17-11-2021

12.000 tons tungt betonelement til storstrømsbroen

I oktober blev et cirka 12.000 ton tunge pylonfundament skubbet ud på en 140 meter lang og 36 meter ...

17-11-2021

Genbrug kan give DGNB-points

I den reviderede udgave af DGNB-manualen er bæredygtighedstiltag i forbindelse med cirkulær økonomi ...

17-11-2021

FN's 17 verdensmål omsat til boligbyggeri

Det ambitiøse boligprojekt UN17 Village forsøger at omsætte FN’s verdensmål for bæredygtighed til hå...

17-11-2021

Klimagevinst ved design- og materialeoptimering af broer

Med slankere konstruktioner, bevidst valg af beton med høj styrke og mere grøn cement kan man design...

17-11-2021

Verdens første cirkulære børnehus

I børnehuset Svanen i Gladsaxe genbruges flest muligt af materialerne fra den nu nedrevne Gladsaxe S...

17-11-2021

Status på bæredygtigt betonbyggeri

Introduktionen af CO2-reduceret cement er en game changer i arbejdet for at nå klimamålene i byggeri...

15-09-2021

Rådhus-fundamentet bygges med genbrugsbeton

Høje-Taastrup Kommune er med i pionerprojekt, hvor fundamentet til kommunens nye rådhus bygges med g...

29-06-2021

Designet til evigheden

Enghaveparken genopstår som klima park og er med til at sikre København mod oversvømmelser efter sky...

15-06-2021

CALLISTE projektet - mere grøn cement

I et nyt stort udviklingsprojekt skal Aalborg Portlands CO2-reducerede cement nu videreudvikles for ...

15-02-2021

Digitalisering gør hverdagen og den grønne omstilling nemmere

Øget brug af data giver betonbranchen mulighed for at spore og tilpasse egne processer. Samtidig åbn...

03-02-2021

Aalborg Portlands skridt mod bæredygtighed

Med en målrettet indsats er Aalborg Portland i færd med at sikre 30 procent CO2-reduktioner. En yder...

02-12-2020

Cirkulær beton i industriel skala

Det er ikke ny viden, at gammel beton kan genbruges i ny beton. Men incitamenterne og viljen til at ...

09-11-2020

Forsøgsbroer med grønne perspektiver

De broprojekter som Vejdirektoratet og Banedanmark stiller til rådighed som forsøgsprojekter er helt...

23-10-2020

Robotter mindsker armering i beton

Med en netarmeringsrobot har Contiga reduceret mængden af armering i de betonelementer, som virksomh...

08-10-2020

Innovativ motorvejsbro

En slank motorvejsbro ved Rødby fra 2017 er et eksempel på et nytænkende forsøgsbyggeri, da broen bå...

18-08-2020

Nye erhvervsforsker-projekter skal gøre betonbranchen grønnere

To spændende betonprojekter er med i klyngen af nye erhvervsforsker-projekter, hvor virksomheder, of...

13-08-2020

Konference: Made in Sustainable Concrete

Konferencen ”Made in Sustainable Concrete”, der foregår den 26. november i Ingeniørhuset Kalvebod Br...

13-07-2020

Bæredygtige belægningssten

Målsætningen om genbrug af beton har ført til udvikling af belægningsprodukter, der indeholder op ti...

09-07-2020

Vejen til 70 procent CO2-reduktion

Klimaaftrykket i beton stammer altovervejende fra den CO2-tunge cementproduktion. Nu har regeringens...

01-07-2020

Mangel på viden om råstoffer til byggeri

Det står ikke helt klart, hvor meget sand, grus og ler vi har brug for til byggeriet i fremtiden – o...

04-06-2020

Dansk Beton til Frank Jensen: Vores bygninger skal holde flere 100 år

Hvordan bliver Københavns Kommune CO₂-neutral i 2025? Det spørgsmål har Copenhagen Architecture Fest...

17-04-2020

Brevsamling: Grøn omstilling skal indlejres i byudviklingen

Under overskriften ’Kære Frank Jensen’, inviterede Copenhagen Architecture Festival i slutningen af ...

05-03-2020

Sikring mod radon i nye og gamle bygninger

For højt radonniveau i indeluften er kun et problem i mindre byggerier som enfamiliehuse. Til gengæl...

12-02-2020

Et godt indeklima med betonelementer

Betonens mange sundheds- og klimavenlige egenskaber er baggrunden for, at branchefælleskabet Dansk B...

06-02-2020

Komfort Husene: Optimalt termisk indeklima med effektiv soloafskærmning

Det 10 år gamle pionerprojekt Komfort Husene bidrog med vigtig viden og indsigt i, hvordan lette og ...

30-01-2020

Afgasning fra betonprodukter

Beton og betonprodukter er for længst frikendt for at skabe indeklimaproblemer via afgasning til omg...

15-01-2020

Betonbranchen i front med bæredygtighed

Med regeringens målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990, ska...

08-01-2020

Betons termiske masse og vedvarende energi

Som en del af EnergyLab Nordhavn har et DTU-forskningsprojekt stillet skarpt på betons termiske mass...

24-10-2019

Digitale beregninger sikrer bæredygtighed

Ingeniørvirksomheden Niras har brugt Betonelement-Foreningens skive-beregningsprogram til at dimensi...

17-10-2019

Det bliver svært at komme uden om kalk

Den nye betonstandard DS/EN 206 DK NA giver mulighed for at anvende kalkfiller til beton. Dette medf...

15-10-2019

Ny udvikling indenfor betonrør og -brønde

Kundetilpassede produkter med kort leveringstid er tidens løsning indenfor afløbsprodukter. Der er s...

07-10-2019

Skybrudstunneller i beton

Mere end 300 forskellige projekter og investeringer i milliardstørrelse skal over de næste 20 år sik...

02-10-2019

Digitale beregninger sikrer bæredygtighed

Ingeniørvirksomheden Niras har brugt BetonelementForeningens skiveberegningsprogram til at dimension...

07-06-2019

Nu går mindre beton til spilde

Nu har den danske betonbranche fundet løsningen på, hvordan de kan genanvende spildet fra egen produ...

13-05-2019

Modellering af grøn betons holdbarhed

Med en nyudviklet beregningsmodel fra DTU er man tættere på at kunne vurdere en hvilken som helst ny...

10-05-2019

Grøn beton i praksis

Unicon har leveret den grønne beton til demonstrationsprojekterne i Grøn Beton II, og erfaringerne m...

02-05-2019

Mindre beton ved at optimere konstruktionsdesignet?

Reduktion af CO2-aftrykket fra betonproduktion handler i høj grad om selve cementen, men der er også...

23-04-2019

Nyt initiativ vil halvere CO₂-udledningen fra beton i 2030

Dansk Beton er gået sammen med den øvrige byggebranche og Iancerer nu Bæredygtig Beton Initiativ. Må...

08-04-2019

Klimavenlig beton til anlægskonstruktioner

Grøn Beton II er langtfra kun et forsknings- og skrivebordsprojekt. De nye klimavenlige betontyper e...

20-03-2019

Kalcineret ler og kalkfiller har grøn effekt

Med en blanding af kalcineret ler og kalkfiller kan man erstatte helt op til 30 procent af klinkerne...

15-03-2019

Tættere på den grønne beton

Resultaterne fra det fireårige innovationsprojekt Grøn omstilling af cement- og betonproduktion (Grø...

01-03-2019

Grøn beton vs. traditionel beton

Hvad er forskellen egentligt på den danske nyudviklede grønne beton og så den traditionelle beton, s...

28-02-2019

Minister om ny grøn beton: I har skabt banebrydende resultater

Nyudviklet dansk cement og beton kan spare op mod 30 procent af CO₂-udledningen. Energi-, forsynings...

15-02-2019

Musicon bliver centrum for forsøg med lokal genanvendelse af beton

Musicon i Roskilde bliver centrum for et nyt projekt, hvor Roskilde Kommune vil undersøge, hvordan k...

13-12-2018

Betondag med fokus på genanvendelse

Dansk Betondag 2018 kom vidt omkring med oplæg om betonteknologi, byggeri og byudvikling, men i år v...

10-12-2018

PH.D: Projekt om nedknust beton

Nyt ph.d.-projekt på DTU skal give svar på hvilken anvendelse af nedknust beton, der rent faktisk er...

06-12-2018

Genanvendelse er meget mere end nedknust beton

Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 30% af alt det affald, der genereres i Danmark. Det svarer til ikke...

05-12-2018

Boligbyggeri med genbrug

Det almene boligbyggeri Circle House ved Aarhus, bliver verdens første cirkulære boligbyggeri. I pio...

05-12-2018

Genanvendelse og betonstandarden

I den nyeste opdatering til betonstandarden DS/EN 206 DK er der enkelte nye åbninger med hensyn til ...

03-12-2018

Genanvendelse af beton og cirkulær økonomi

Med det øgede fokus på genanvendelse af affald, rykker skrappere regulering fra politisk hold tætter...

12-11-2018

Behov for bæredygtig brug af beton

Dansk Beton samlede 63 visionære kvinder og mænd fra branchen og fra den øvrige del af bygge- og anl...

16-10-2018

Konference om grøn omstilling af cement- og betonproduktion

Forsknings- og innovationsprojektet Grøn Beton II slutter til februar med en stor konference, hvor d...

23-08-2018

Invitation til seminar: Hvordan bruger vi beton mere bæredygtigt?

Potentialet for at bruge beton langt mere bæredygtig er stort og uudnyttet – fra designfasen over be...

02-07-2018

Drænbeton og lokal afledning af regnvand

LAR-løsninger kommer til at spille en vigtig rolle i at sikre byområder mod store og pludselige regn...

10-11-2017

Den bæredygtige by - den bygger vi nu

Årets Building Green konference er vel overstået, og et af de helt store emner var igen, hvordan vi ...

28-06-2017

Historiefortællinger for nørder og børn i tyskerbunker

Museumscenter Blåvand ved Tirpitz-bunkeren i Varde var nomineret til In-situ Prisen 2017 for sin uni...

20-06-2017

Kronprinsen indvier nomineret beton-byggeri

Kronprins Frederik indvier Museumscenter Blåvand, som var nomineret til In-situ-Prisen 2017, der udd...

02-06-2017

Stærk cement reducerer CO₂-udledning

Hos Aalborg Portland er man med helt fremme, når det gælder bæredygtighed i betonproduktionen.

24-05-2017

Gammel fabriksgrund omdannes til boligområde

”Bifaldet” – et nyt projekt i det prisnominerede Musicon Bydelen. Efter sommerferien starter et nyt ...

20-12-2016

Robot er arkitektens nye bedste ven

Arkitektskolen Aarhus går forrest i nyt forskningsprojekt i banebrydende robotteknologi, der gør det...

08-08-2016

Beton tæmmer klimaet på skolen

Termoaktive betondæk sikrer godt indeklima på Campus Bornholm.

12-07-2016

Socialt boligbyggeri med balkoner i hvidt beton

Socialt boligbyggeri kan også være synonymt med smuk, klassisk arkitektur

28-06-2016

Flygtningekrisen skaber behov for innovation i beton

Borgerkrigen i Syrien har skabt en flygtningestrøm mod Europa, som sætter den eksisterende boligmass...

12-05-2016

Bæredygtigt betonbyggeri i højden

Isolerende beton holder på varmen i Svanehusene i Hjørring.

02-05-2016

Græsted Gilleleje Kommune sparede 22,2 mio. kr. på at bygge nyt

Da Græsted Gilleleje Kommune i 2011 skulle renovere Skovsminde Omsorgscenter, var de i tvivl om, hvo...

13-04-2016

Kommune kan spare 5,3 mio. kr. på at bygge nyt

Hillerød Kommune har revet en gammel administrationsbygning ned, og er nu ved at bygge en ny Klima- ...

23-03-2016

Ny miljøvenlig bro i grøn beton

Vejdirektoratet skal i gang med at støbe en bro på Holstebromotorvejen i såkaldt grøn beton – en cem...

08-02-2016

Kommune sparer millioner på at bygge nyt

Når de danske kommuner skal forny ældre, slidte bygninger, kan det ifølge rapport oftest betale sig...

26-01-2016

Rundt domicil midt i naturen

Cirkulære huse hitter i øjeblikket, da de kræver mindre varme end firkantede. Heldigvis er beton sær...

22-12-2015

KUA3 har fået monteret det sidste betonelement

Byggeriet af det nye bæredygtige Københavns Universitet Amager skrider hastigt fremad, og det sidste...

26-11-2015

Kommuner kan spare millioner på at bygge nyt

Albertslund Kommune kunne have sparet 58 mio. kr. ved at bygge nyt i stedet for at totalrenovere en ...

22-10-2015

Genbrugt beton skaber tryghed i Gellerup

Den knuste beton fra berygtede boligblokke bliver i området som grundlag for ny optimisme i Aarhus k...

28-09-2015

Beton er anfører på nyt bæredygtigt stadion

Visionen bag det nye Hjørring Stadion var at skabe Danmarks mest bæredygtige stadionbyggeri. Derfor ...

07-09-2015

Nedrivning udløser millionbesparelser

Det betaler sig ofte bedre at rive ned og bygge nyt frem for at renovere. Det viser en gennemgang af...

05-08-2015

Nyt fokus på betons rolle i verden

Beton spiller en hovedrolle i løsningen af fremtidens udfordringer, lyder budskabet fra branchesamar...

09-07-2015

100 grunde til at beton styrer verden

Der er masser af gode grunde til at beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Inspirerende og l...

01-06-2015

Villa Villekulla på Amager

Børnekulturhus Ama’r er et fascinerende betonbyggeri med et noget usædvanligt udseende.

26-02-2015

Legende betonfacade hos KOMPAN

Da verdens førende producent af legepladser, KOMPAN, skulle have nyt hovedsæde, blev virksomhedens l...

19-01-2015

Bæredygtige ungdomsboliger på Aarhus Havn

De 99 ungdomsboliger i den gamle containerhavn i Aarhus er et skoleeksempel på intelligent brug af b...

19-01-2015

Nyt Ecco-hotel med fine betondetaljer

Skoproducenten Ecco har fået sit eget hotel og konferencecenter i Tønder, hvor betondetaljer fuldend...

05-01-2015

De har tidligere vundet Bæredygtig Beton Prisen

Nedtællingen til uddelingen af Bæredygtig Beton Prisen 2015 er i gang, og vi tager hul på ventetiden...

15-12-2014

Bæredygtigt betonbyggeri i Malmø

Urbana Villor byder på villaens fordele midt i byen – og masser af beton

08-12-2014

Betonrester bliver til gadeidræt

DS Elcobyg og GAME Denmark vinder pris for bæredygtig brug af overskudsbeton

14-11-2014

Instawalk i Nordhavn

Søndag d. 2. november blev fotokonkurrencen #jegelskerbeton afsluttet med en eksklusiv Instawalk i K...

10-11-2014

Koldt vand afløser køligt øl i kælderen

Betontanke af elementer til en firkanttunnel i en gammel ølkælder sikrer Carlsberg Byen bæredygtig f...

28-10-2014

Se vinderne af fotokonkurrencen #jegelskerbeton

Mere end 800 billeder er nu tagget med #jegelskerbeton på Instagram. Fotokonkurrencen er afsluttet o...

08-10-2014

Fotokonkurrence for alle der er vilde med beton

Er du vild med beton? Det rå udtryk og de mange spændende byggerier og anlæg, der er udført med beto...

06-10-2014

Nyt liv til cementsiloerne

Københavns Nordhavn er for alvor ved at åbne op. Første etape er Århusgade-kvarteret, hvor Portland ...

16-09-2014

Hvad er Danmarks mest bæredygtige byggeri eller anlæg?

Hvert 2. år uddeler Dansk Beton den prestigefyldte Bæredygtig Beton Pris. Det sker næste gang ved de...

15-07-2014

Beviser for betons bæredygtighed

Både fabriksbeton og betonelementer har papir på deres bæredygtighed. Og det efter troværdige europæ...

15-07-2014

Bæredygtigt drømmehus i beton

Det er robust. Det er smukt. Men først og fremmest er det bæredygtigt. Merethe og Bo Stjerne Thomsen...