Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brevsamling: Grøn omstilling skal indlejres i byudviklingen

Under overskriften ’Kære Frank Jensen’, inviterede Copenhagen Architecture Festival i slutningen af 2019 arkitekturens mange aktører herunder Dansk Beton i Dansk Byggeri til at byde ind med idéer og konkrete handlingsforslag til Københavns overborgmester til, hvordan Københavns Kommune kan indfri den ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2025.

Mens corona-krisen i foråret 2020 overtog mere eller mindre alle dagsordener i medierne, er det vigtigt stadig at huske på eksistensen af en anden længevarende og mere gennemgribende krise, der også presser sig på, nemlig klimakrisen.

Klimakrisen, der berører alle planetens arter og vækster, venter naturligvis stadigvæk på gode løsningsmodeller og akutte handlingsplaner. Her er de 46 breve stilet til Frank Jensen, som festivalen har modtaget fra aktører indenfor byggebranchen, et godt sted at starte.

Dansk Beton i Dansk Byggeri er en af de aktører, der har stillet med et brev til Københavns overborgmester. Et brev af branchedirektør Dorthe Mathiesen og Karla på 4 år, der viser behovet for at bygge med bæredygtig beton og hvordan det kan hjælpe til, at vi når regeringens ambitiøse mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Byggeriet står for 30-40 procent af det samlede drivhusgasudslip i Danmark. Byggebranchens forskellige aktører kender til udfordringerne og er i gang med at udvikle løsninger til at opnå Københavns målsætning om CO2-neutralitet. Imidlertid kræver det både tid og vilje at omstrukturere, omlægge vaner og produktionsmåder, gentænke økonomi, osv. Og det kræver samarbejde med fagfolk fra andre brancher og borgerne generelt. Det er på denne baggrund, at Copenhagen Architecture Festival i samarbejde med Politikens Forhal, har inviteret stemmer indenfor arkitekturens udvidede felt til at dele deres visioner i et brev stilet direkte til overborgmester Frank Jensen. Brevene vil forhåbentligt inspirere til idéudveksling og nytænkning. Håbet er desuden, at de mange gode intentioner, der bl.a. blev diskuteret ved klimatopmødet C40 i efteråret 2019 i København, kan forplante sig til konkret handling.

Nogle af de begreber og temaer, der står stærkest og går hyppigst igen som røde
ledetråde henimod en kommune uden drivhusgasser er: Fællesskaber, grønne områder, mindre trafik, holdbare materialer, bevaring, boligdiversitet, økonomi, fortætning og de unge.

Download Dansk Betons brev til Frank Jensen

Download den samlede publikation med i alt 46 breve til Frank Jensen

Læs mere om Danish Architecture Festval 2020