Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Minister om ny grøn beton: I har skabt banebrydende resultater

Nyudviklet dansk cement og beton kan spare op mod 30 procent af CO₂-udledningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kalder resultaterne i projektet Grøn Beton II banebrydende.

Fotos: Teknologisk institut 

Danske forskere har sammen med blandt andre branchefællesskabet Dansk Beton under Dansk Byggeri, brancheforeningens betonproducenter og Aalborg Portland udviklet en ny type CO₂-besparende cement. Det er et af resultaterne i det firårige projekt Grøn Beton II, der kulminerede den 28. februar 2019 med en velbesøgt, international konference på Teknologisk Institut i Høje Taastrup, hvor de banebrydende resultater blev fremlagt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) roste projektet i sit indlæg på konferencen, hvor stemningen var høj:

- Udviklingsprojektet Grøn Beton II er et stort skridt i den rigtige retning. Danmark er en grøn førernation. Det er forskningsprojektet her med til at understrege. Resultaterne er opsigtsvækkende og bringer Danmark helt i front i et internationalt perspektiv med viden om bæredygtig cement- og betonproduktion, sagde han. 

30 procent reduktion af CO-udledningen
Den nye grønne cement kan spare op mod 30 procent af den globale CO₂-udledning fra cementproduktion.

I Danmark bygges der årligt broer og bygninger af omkring otte millioner ton beton. Og på verdensplan anslås forbruget at være 17 milliarder ton.

Erstatter man de eksisterende cement- og betontyper i hele verden med den nyudviklede type, vil man på verdensplan kunne reducere CO₂-udledningen fra byggeriet med 400 millioner ton om året. Det svarer til udledningen fra hele Frankrig.

- Det er virkelig imponerende. Samspillet mellem forskere, producenter og brugere har virkelig skabt banebrydende resultater og peger fremad mod en betydeligt mere klimavenlig betonproduktion og –anvendelse. Stort tillykke med det succesfulde arbejde, sagde Lars Lilleholt.På verdensplan står cementproduktionen for fem procent at den samlede CO2-udledning, men brugen af flyveaske fremfor cement har fx gjort, at Danmark og andre lande har haft et lavere CO2-aftryk. Flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, og da de som bekendt er under udfasning, har det været helt afgørende at udvikle alternative cementtyper til det globale marked.

- Vi har skabt nogle rigtig perspektivrige resultater, som giver grundlag for det videre arbejde med miljø og bæredygtighed i betonbranchen – ikke kun i Danmark men også internationalt. Resultaterne viser, at målet med projektet er nået. Vi har fundet en måde at bygge endnu mere bæredygtigt med beton. Selv uden brug af flyveaske. Den grønne cement er ikke baseret på så knap en ressource, siger formanden for styregruppen i projektet, Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland.

Testet i broer og bygninger
Den grønne cement og beton er blevet testet i tre broer, som Vejdirektoratet og Banedanmark har bygget, og i en bygning på DTU. Der er forsket i at optimere cementens sammensætning og dens anvendelse i beton til de specifikke anvendelser. Derudover testes betonen på en række såkaldte felteksponeringspladser, så man kan se, hvordan betonens egenskaber udvikler sig over tid. Det er sammen med de øvrige demonstrationsprojekter helt afgørende viden i forhold til at skubbe til udviklingen i en branche, hvor langtidsholdbarhed er afgørende for konstruktionernes levetid og bæredygtighed.

- Resultaterne fra de tre demonstrationsbroer og demonstrationsbyggeriet på DTU ser foreløbigt rigtig fornuftige ud. Vi er lykkedes med at få udviklingsarbejdet fra laboratoriet og ud i virkeligheden. Det er her i de virkelige konstruktioner, at betonerne skal vise deres værd over tid, siger projektlederen, Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut.

Fakta om den nye grønne cement
Den nye grønne cement, udviklet af Aalborg Portland A/S, består af ca. 62 procent cementklinker, knapt 17 procent kalcineret ler, knapt 17 procent kalksten og resten gips, hvilket giver et markant mindre CO₂-aftryk.

 

Relaterede artikler