Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Miljømæssig bæredygtighed

Beton er et bæredygtigt byggemateriale, da det består af råstofferne sand, grus og vand - samt cement, som fremstilles af kridt og sand.

Råstofmæssigt er byggeri og anlæg, som står mange år, det mest bæredygtige, fordi man ikke skal bruge ressourcer på at bygge nyt. Beton har levetider på mindst 300 år, og er dermed den oplagte ramme for byggeri og anlæg, som skal holde mange år.

Omvendt kan nedrivning og nybyggeri – som en Rambøll-rapport LINK TIL RAPPORTEN påviser – være den bedste energimæssige løsning, fordi man ofte kan opnå langt bedre energiforbrug i en ny bygning end i en renoveret.

Ved vurdering af bæredygtighed er det derfor vigtigt at se på hele den konkrete livscyklus – fra udvinding af råstoffer over udførelse og drift til nedrivning af bygningen og genanvendelse af affald.

Opsummeret har beton følgende miljøfordele:

  • Lavere energiforbrug – opvejer indlejret energi
  • Karbonatisering – opsuger 25 % af udledt CO₂
  • Naturligt optag af NOx
  • Lagring af energi – buffer når der er udsving i den vedvarende energi
  • 90 % genanvendelse
  • Lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov – lavt ressourceforbrug
  • Livscyklusanalyser viser fordele ved beton over tid
  • Optimeret betonproduktion sparer CO₂

 

Læs mere om miljømæssig bæredygtighed.