Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Betonbranchen går forrest i dokumentation af miljøaftryk

Om få måneder bliver det muligt for betonvirksomheder at dokumentere betonmaterialers miljøaftryk. Det gælder uanset, om det er fabriksbeton, betonelementer, rør, brønde, belægningssten, fliser eller blokke. Med et nyt banebrydende softwareværktøj vil Dansk Betons medlemsvirksomheder kunne udarbejde miljøvaredeklarationer, som rådgivere, entreprenører og bygherrer kan anvende til vurdering af bæredygtige løsninger i byggeriet.

Dansk Betons medlemmer vil i starten af 2020 selv kunne udvikle miljøvaredeklarationer for deres betonprodukter, der samtidig er 3. parts verificerede. Det vil sige, at en uvildig 3. part sikrer, at miljøvaredeklarationerne er korrekte. Det nye værktøj er et vigtigt skridt i forhold til at få skabt et endnu bedre beregningsgrundlag for at vurdere bæredygtige løsninger i byggeriet. Værktøjet bliver det første af sin art i den danske bygge- og anlægsbranche.

Dansk Beton går forrest i retning af et mere bæredygtigt byggeri og bliver nu i stand til at måle helt konkret på miljøaftrykket for det enkelte betonprodukt. Branchefælleskabet har indgået en kontrakt om udviklingen af et softwareværktøj med den tyske it-virksomhed thinkstep, der er ekspert i udvikling af værktøjer til livscyklusanalyser. Og med Teknologisk Institut, der skal udvikle værktøjets detaljerede beregningsmodel for betonprodukternes miljøbelastning – en såkaldt Life Cycle Assessment-model. Derudover er der indgået aftale med EPD Danmark, der er programoperatør og udgiver EPD´ere (miljøvaredeklarationer) for byggevarer i Danmark, om at få værktøjet 3. parts verificeret. Det vil sige, at miljøvaredeklarationerne, som værktøjet skaber, automatisk er uvildigt kontrolleret.

- Med værktøjet i hånden kan betonbranchen dokumentere en lang række miljøaftryk, herunder CO₂-aftrykket i hele betonproduktets livscyklus. Udvikling af værktøjet spiller fint ind i Bæredygtig Beton initiativet, hvor vi arbejder hen imod at reducere CO₂-aftrykket til det halve i 2030. For at dokumentere effekten af vores arbejde, har vi brug for at kunne måle og dokumentere resultaterne. Det er præcis, hvad værktøjet vil kunne, siger branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton i Dansk Byggeri.

Indspark til national strategi
Værktøjet er også et vigtigt indspark til regeringens fokus på en national strategi for bæredygtigt byggeri.

- Der er brug for bedre data og bedre beregningsmetoder for, at vi kan stille krav til bæredygtigt byggeri. Her kommer vi fra betonbranchens side til at levere et meget stærkt datagrundlag, siger Dorthe Mathiesen.

Ulf Gilberg, nordisk direktør i thinkstep, roser Dansk Beton for at være ambitiøse:

- Vi er meget glade for denne opgave, der skubber grænserne for, hvad betonindustrien i andre markeder efterspørger. Dansk Beton er ambitiøse og har sat barren højt for digitalisering og gennemsigtighed i miljøvaredeklarationer. Mængden af data, som skal indgå i beregningerne, er stor, siger Ulf Gilberg.

- I nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger efterhånden en større belastning end energiforbruget ved driften af bygningerne. I den forbindelse udgør EPD’erne et helt afgørende datagrundlag i forhold til dokumentation af den indlejrede energi. Det nye værktøj vil gøre betonbranchen i stand til at stille dette datagrundlag til rådighed for byggebranchen, siger sektionsleder Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut.

Betonbranchen er frontløbere
Betonbranchen bliver frontløbere i bygge- og anlægsbranchen med et software, der er kontrolleret af en tredjepart - nemlig den uafhængige organisation EPD Danmark.

– Det er det første eksempel på, at EPD Danmark 3. parts verificerer et værktøj, og det er positivt, at betonbranchen bidrager til at levere produktspecifikke og validerede miljødata fremover, siger Henrik Fred Larsen, der står i spidsen for EPD Danmark.

Når softwaren er udviklet i begyndelsen af 2020, vil Dansk Beton stille 13 ”gennemsnitlige” miljøvaredeklarationer (EPD´er) for forskellige betonprodukter til rådighed for rådgivere og arkitekter. Disse branche-EPD´er kan hjælpe dem til at træffe deres materialevalg, når de laver deres tidlige beregninger af miljøbelastningen i produktets levetid (LCA).

Når det kommer til de helt specifikke betonprodukter får Dansk Betons medlemsvirksomheder licens til at bruge softwaren til at beregne EPD’erne for deres egne produkter. Værktøjet gør det muligt for betonproducenterne at levere EPD´er, som kan indgå direkte i LCA Byg, der er det værktøj, som bruges til at certificere byggeri efter DGNB-kriterierne. Betonvirksomheder, der kommer til at bruge softwaren, vil få medarbejdere, der har deltaget i kurser i brugen af værktøjet. Virksomhederne bliver også underlagt en løbende overvågning for at sikre tillid til EPD’erne.

Dansk Beton regner med, at softwaren er klar til brug i beton- og byggebranchen efter første kvartal 2020.