Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klimasikring

Få inspiration til gode og holdbare klimaløsninger

I disse år oplever vi flere og flere skybrud, og dem kan vi forvente endnu flere af i fremtiden. For at dæmme op for de store vandmasser er kommuner og forsyningsselskaber i hele landet nødt til at etablere klimasikringsløsninger i byerne og kystsikring i havnebyerne.

Klimaløsninger i beton er oplagte. Faktisk er beton uomgængeligt til de fleste klimaprojekter – om det handler om rør, permeable belægninger, tekniske løsninger eller rekreativ merværdi.

Vidensdeling på tværs af kommunegrænserne og landegrænser er kommet mere og mere i fokus. Dansk Beton vil derfor gerne udbrede de gode og holdbare løsninger, der findes, til inspiration for kommuner og forsyningsselskaber.

Lindevangsparken

Klimatilpasningsprojekt på Frederiksberg.

Læs casen her

sØnæs Klimapark

Klimapark uden for Viborg.

Læs casen her

Betonsten beskytter

Monsterregn bliver til grundvand.

Læs casen her

Helenevej

Permeable villavej på Frederiksberg.

Læs casen her

Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring med grønne områder i København.

Læs casen her

Vandvejen i Middelfart

Klimasikring af Søndergade i Middelfart.

Læs casen her

Vandvejen i Skanderborg

Klimasikring af Byskellet i Låsby i Skanderborg.

Læs casen her.

Ny belægning forhindrer våde fødder

Koncertpladsen ved Fængslet i Horsens.

Læs casen her

DANVA Vandhuset

Klimasikring i Skanderborg Kommune.

Læs casen her

Sluseanlægget i Vejle

Klimaforandringerne har sat skub i klimasikringen i Vejle by. Her er der i én og samme løsning skabt et klimasikret byrum samt et sluse- og pumpebygværk.

Læs casen her.

Fredericia C

Klimasikring i Fredericia C.

Læs klimacase her

Klimatilpasning Kokkedal

I Fredensborg Kommune har en ny klimatilpasning været med til at binde Kokkedal bydel sammen og skabe merværdi for borgerne.

Læs casen her.

Østerbrotunnelen

En regnvands-tunnel skal forhindre oversvømmelser i den østlige del af København.

Læs casen her

Nørreport Station

Betonskåle og svævende pavilloner skal hjælpe til at skybrudsikre Nørreport Station.

Læs casen her