Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klimasikring

Få inspiration til gode og holdbare klimaløsninger

I disse år oplever vi flere og flere skybrud, og dem kan vi forvente endnu flere af i fremtiden. For at dæmme op for de store vandmasser er kommuner og forsyningsselskaber i hele landet nødt til at etablere klimasikringsløsninger i byerne og kystsikring i havnebyerne.

Klimaløsninger i beton er oplagte. Faktisk er beton uomgængeligt til de fleste klimaprojekter – om det handler om rør, permeable belægninger, tekniske løsninger eller rekreativ merværdi.

Vidensdeling på tværs af kommunegrænserne og landegrænser er kommet mere og mere i fokus. Dansk Beton vil derfor gerne udbrede de gode og holdbare løsninger, der findes, til inspiration for kommuner og forsyningsselskaber.

Lindevangsparken

Klimatilpasningsprojekt på Frederiksberg.

Læs casen her

sØnæs Klimapark

Klimapark uden for Viborg.

Læs casen her

Betonsten beskytter

Monsterregn bliver til grundvand.

Læs casen her

Helenevej

Permeable villavej på Frederiksberg.

Læs casen her

Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring med grønne områder i København.

Læs casen her

Vandvejen i Middelfart

Klimasikring af Søndergade i Middelfart.

Læs casen her

Vandvejen i Skanderborg

Klimasikring af Byskellet i Låsby i Skanderborg.

Læs casen her.

Koncertpladsen ved Fængslet i Horsens

IBF og NCC har etableret en permeabel løsning, der kan håndtere store mængder regnvand.

Læs casen her

DANVA Vandhuset

Klimasikring i Skanderborg Kommune.

Læs casen her

Sluseanlægget i Vejle

I Vejle by er der i én og samme løsning skabt et klimasikret byrum samt et sluse- og pumpebygværk.

Læs casen her.

Fredericia C

Klimasikring i Fredericia C.

Læs klimacase her

Klimatilpasning Kokkedal

En ny klimatilpasning er med til at binde Kokkedal bydel sammen og skabe merværdi for borgerne.

Læs casen her.

Østerbrotunnelen

En regnvands-tunnel skal forhindre oversvømmelser i den østlige del af København.

Læs casen her

Nørreport Station

Betonskåle og svævende pavilloner skal hjælpe til at skybrudsikre Nørreport Station.

Læs casen her

Byrummet omkring SEB Bank & Pension

SEB’s to domiciler bindes sammen af et landskabeligt terræn med hvid beton, træer, græsser, bregner og mos.

Læs casen her

Albertslund kanalområde

Renovering af en eksisterende vandkanal og forbedret vandafledning har klimasikret Albertslund bymidte.
 

Læs casen her

Struer By og Havn

I Struer er der skabt et multifunktionelt klimaprojekt, der binder byen tættere sammen.
 

Læs casen her