Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bæredygtig beton

Bæredygtig Beton handler om at gøre det bedst mulige for mennesker og miljø, uden at det skader fremtidige generationers muligheder. Der er flere parametre for bæredygtighed:

  • Miljø
  • Æstetik
  • Social ansvarlighed

Som byggemateriale er beton både naturligt, højteknologisk, økonomisk, sikkert, fuld af muligheder, og så kan det give byggeri og anlæg stor æstetisk værdi. Det er et uundværligt materiale i moderne bygninger. 

Bæredygtig Beton initiativet
Bæredygtig Beton initiativets partnere har udviklet en række publikationer om bæredygtig beton. 

Download materiale for Bæredygtig Beton initiativet


Find mere information om Bæredygtig beton

Download

Roadmap mod 2030: Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri

Publikationen er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Beton - branchefællesskab under Dansk Byggeri og Teknologisk Institut

Udgivet december 2019

Download

Beton styrker bæredygtighed

Om bæredygtige fordele ved beton.

Download

Beton - til gavn for miljø og samfund

Udgivet af Betonindustriens fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2005

Beton til byggeri og anlæg har en række miljømæssige fordele, som denne publikation præsenterer. Hele betonens livscyklus beskrives – fra indvinding af råmaterialer til genanvendelse af beton fra nedrevne bygninger. Hæftet giver et godt grundlag for bæredygtig brug af beton ved at sætte fokus på en række områder, hvor beton gør en forskel: Energiydeevne, indeklima, holdbarhed og betons CO2-optag.

Download

Anvisning i Grøn Beton

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Grøn beton er beton, der fra blanding af betonen til nedrivning af bygværket belaster miljøet endnu mindre end traditionel beton. Hæftet præsenterer en række grønne betonstrategier, der gør det muligt at opføre ressourcebesparende betonkonstruktioner ved brug af fx grøn cement og alternative restprodukter fra andre industrier.

Download

Cement og Beton - Håndbogen om cement, beton og mørtel

Udgivet af Aalborg Portland, 2010

Søger du grundlæggende viden om cement og beton, så er denne håndbog et godt sted at begynde. Her findes oplysninger om cementtyper, fremstilling af beton, betonsammensætning, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer og meget andet beskrevet på en måde, som man ikke skal være betonteknologi for at få udbytte af.

Download

CO2 and the Built Environment

Udgivet af The Concrete Initiative, december 2016

The Concrete Initiative: CO2 and the Built Environment - The positive role of concrete

Download

Præsentation, anvendelse og egenskaber

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 1
 
En samlet præsentation af de mange fordele og muligheder, der kan opnås med helvægge og dæk af letbeton i byggeriet. Præsentationen er kort i sin form og indeholder billeder af mange forskellige referencer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Om 10 år elsker danskerne beton

Udgivet af Dansk Betonforening, 2007

Beton vil få sin storhedstid i de kommende år. Det er budskabet fra en række arkitekter, fremtidsforskere, designere, entreprenører og betonfolk i en inspirerende publikation med mange spændende visioner om betons fremtid. Beton tilbyder arkitektonisk frihed, styrke, holdbarhed og gode energimæssige egenskaber som sammen med ny produktionsteknologi vil gøre beton til et endnu mere attraktivt byggemateriale.

Download

Nutidens betonrør

Temablad 1, Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Beton er et fantastisk godt materiale til fremstilling af rør. Det skal bare bruges rigtigt! De betonrør, der fremstilles i dag opfylder til fulde dagens krav til afløbsledningerne.

Download

Bæredygtig optimering af betonkonstruktioner - debatoplæg

Udarbejdet for Dansk Beton af Teknologisk Institut i Maj 2018.

Interviewundersøgelse blandt repræsentanter fra byggeriet i forbindelse med bæredygtig optimering af betonkonstruktioner. 

Download

DGNB