Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag mod Coronavirus

Dansk Beton har udarbejdet en praktisk vejledning om, hvordan forebyggende foranstaltninger kan implementeres i et kontormiljø, på en betonfabrik, under transport af betonprodukter og ved levering af betonprodukter på byggepladsen.

Byggebranchen har en god mulighed for at holde gang i hjulene, som er vigtigt i en tid, hvor de fleste andre funktioner er lukket ned. Det skyldes, at mange aktiviteter foregår udendørs, hvor der er god mulighed for at efterleve myndighedernes anbefalinger om afstand og skærpet hygiejne.

Dansk Beton har udarbejdet en praktisk vejledning om, hvordan forebyggende foranstaltninger kan implementeres i et kontormiljø, på en betonfabrik, under transport af betonprodukter og ved levering af betonprodukter på byggepladsen.

Dansk Beton beder medlemsvirksomhederne om at tage omfattende interne foranstaltninger i virksomhederne for at forhindre, at virussen spreder sig inden for virksomheden. Disse foranstaltninger bør til enhver tid følge de forebyggende foranstaltninger fra nationale og lokale myndigheder. Se f.eks. mere på sst.dk/coronavirus eller coronasmitte.dk.

Fra onsdag den 18. marts 2020, kl. 10.00, gælder et forsamlingsforbud på offentlige steder for forsamlinger på mere end 10 personer, både indendørs og udendørs. Byggepladser er ikke offentlige, og derfor rammer forbuddet som udgangspunkt ikke byggepladserne. Statsministeren opfordrer dog til, at forbuddet også efterleves privat, så Dansk Beton opfordrer fortsat medlemmerne til at samles så få som muligt, fx ved at holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen etapevis og begrænse samkørsel. Se mere i det følgende.

For at undgå smitte anbefaler sundhedsmyndighederne generelt følgende:

  • Begræns fysisk kontakt – hold gerne to meters afstand og undgå så vidt muligt at samle mere end 10 personer på samme sted, fx i skurvogne mv.
  • Nys eller host i dit ærme
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Vis hensyn og hold afstand til andre

Sundhedsmyndighederne har udgivet materiale, der kan opsættes på byggepladser, skurvogn mv.

Download Sundhedsstyrelsens materiale her


Dansk Beton anbefaler derudover generelt til, at;

  • gentage og indskærpe vigtigheden af overholdelse af retningslinjerne overfor virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere
  • der udpeges en ansvarlig for at sikre, at foranstaltningerne bliver overholdt
  • retningslinjer oversættes til de sprog, som medarbejderne taler,
  • henvise medarbejdere og samarbejdspartnere til: Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller coronasmitte.dk samt Arbejdstilsynets hjemmeside

Det er vigtigt at understrege, at virksomhedens medarbejdere skal kunne arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

Generelle tiltag
Vask hænder eller afsprit
Rengøring af alle arbejdspladser bør udføres hyppigere og man bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit.

Mød så få som muligt – og hold minimum to meters afstand
Der bør samles så få som muligt – hvis muligt max. 10 personer på samme sted på byggepladsen.

Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand. Det betyder bl.a., at pauser og frokost bør holdes forskudt, tilgang og afgang fra byggepladsen bør ske etapevis og samkørsel skal begrænses.

I kantiner bør der være minimum en ledig stol mellem medarbejderne. Anvend et forsigtighedsprincip og hold gerne større afstand end to meter – og hold gerne møder udenfor.

Hold pauser forskudt
Sørg for, at medarbejderne holder pauser forskudt, hvis det er muligt. Ellers hold afstand på minimum to meter, når der holdes pauser.

Rengør hyppigere
Rengøringen bør udvides med en desinficerende aftørring af dørhåndtag, kontakter, paneler, gelændere og andre typiske kontaktpunkter. Den almindelige daglige rengøring bør fortsætte med fokus på aftørring af overflader. Det bør indikeres, at der er gjort rent evt. med lukket dør og en seddel på døren med rengøringstidspunkt.

For at give et bedre overblik over anbefalede tiltag på forskellige niveauer og i forskellige faser i forsyningskæden har vi opdelt informationen i mål for:

Vi modtager gerne råd og erfaringer fra alle medlemmer og interessemedlemmer for løbende at kunne opdatere oplysningerne, så vi kan give de bedst mulige anbefalinger. Dansk Beton kan kontaktes via mail og telefon, se kontaktoplysninger her på hjemmesiden.

De anbefalede foranstaltninger er omfattende, men skal ses som en hjælp til, at vi hurtigst muligt får normaliseret situationen.