Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag på betonfabrikken

Hygiejne tiltag
Man bør vaske sine hænder ofte og grundigt og bruge håndsprit. Brug af handsker sker i forvejen hyppigt på betonfabrikker, sørg for hyppig vask eller udskift af handsker. Gør hyppigere rent i de områder, hvor folk opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i kontrolrum, spisestuer, laboratorier og værksteder.

Arbejdszoner
Opdel betonfabrikken i arbejdszoner, hvis det er muligt. F.eks. kan operatør, laborant og chauffører opholde sig på forskellige områder af fabrikken, og kommunikation bør foregå over telefon og gennem anden digital kommunikation. Overvej om chauffører kan opholde sig i eller i nærheden af sin bil.

Handelsdokumenter
Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren. Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen og overfører dem digitalt til betonfabrikken og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for STRAKS at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i.